NLB Banka – Gotovinski krediti

  • Klijent: NLB Banka
  • Godina: 2017