Erna Saljević: Slijedi potpuna dominacija Live videa

By | Vijesti

Erna Saljević, digital marketing executive u agenciji Via Media, objasnila je kako se najbolje predstaviti na kojoj platformi, preporučila društvene mreže koje je najbolje koristiti za pokretanje biznisa, ali i skrenula pažnju na najčešće početničke greške kada je u pitanju digitalna promocija.

Read More